Träna med olika fokus/inriktningar

Att träna inför något som ligger långt fram i tiden kan vara mentalt utmanande.
Det är väldigt tråkigt att träna samma sak – vecka för vecka. Fokusera då på något speciellt – gör allt lättare.

Jag har byggt upp mitt träningsschema – enligt pulserad träning med block/zoner. Till detta har jag lagt in fokus för varje månad. T.ex. så vigs oktober åt löpning – jag tränar extra mycket på det då och lägger extra fokus på just detta. Novembers fokus är simning- i mitt fall 2ggr/vecka. Självklart så gör jag andra pass – styrka och löpning när tillfälle ges.

Det känns lite befriande att gå från en månad in i en ny och fokusera på något nytt.

Min plan är enligt nedan:

Månad Fokus
Oktober Löpning
November Löpning
December Simning
Januari Simning
Februari Kvalitet Simning
Mars Löpning
April Kvalitet löpning
Maj Simma + Löpning