Målsättning och förutsättningar

Vad du har gjort tidigare och dina erfarenheter definierar mycket vem du är som person – likadant är det med träning.

Träning måste få ta tid – annars skadar man sig, det måste vara lustfyllt – annars försvinner den långa motivatorn. Träning måste även upprepas för att nå resultat – ditt träningskonto töms sakta när du inte tränar.

Personligen hade jag länge svårt med motivationen, finns skrivet om detta på andra sidor på bloggen. När jag äntligen hittade motivationen igen så tycker jag även att min livskvalité ökade avsevärt. Livet blev mer lustfyllt, lättare och problemen enklare att hantera.

De tre R’en gjorde att jag kunde förhålla mig till träning på ett nytt sätt!
Roligt, rimligt och regelbundet sammanfattar det som är viktigt för mig i mitt förhållande till en aktiv livsstil. Det handlar mera om att se nyktert på målsättningar, planera långsiktigt och hela tiden agera på det som händer i närtid.